مطقییر                  

لخت میمانم
2005/06/22

 
...

فراموش کار شدم باور ميکنی
در عرض پنج ثانيه حافظه حاضرم ريست ميکند
نميدونم چی داره به سرم مياد
حرفها که کلا يادم نميماند
گاهی فکر ميکنم الان به چه فکر ميکردم
يک آهنگ رو ده‌ها بار گوش ميکنم بدون ناراحتی
باور ميکنی يادم رفته بود چيزی به نام اينترنت هم وجود داره
امشب از زير همان پل که رد ميشدم يک لحظه لای افکارم جرقه زد
ميدونی چی بود؛ وبلاگم بود؛ وبلاگم
شايد بايد افکارم را اينجا خالی کنم تا حداقل اگر خودم را فراموش کردم
جايی باشد برای اينکه بدانم که بودم
خب تو بخواب، من شبها بيدارم
...

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8