مطقییر                  

لخت میمانم
2005/07/26

 
...

تازه وقتی لوپات کرخ ميشه ميفهمی
که چقدر شجاعی و چه‌ها که ميخوای بگی
چشمت روز بد نبينه
اين دفعه ديگه دفعه آخره
به جون هفتا بچه‌م

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8