مطقییر                  

لخت میمانم
2005/08/08

 
...

ميشه يه تراژدی رو امتحان کرد
کافيه خودت رو تنها ببينی
فقط به تنهايی فکر کن
اونوقت باخيال راحت
قطعش ميکنی
و به قرمزيش ايمان مياری
البته بعضيا آخرش ميرينن مثل من

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8