مطقییر                  

لخت میمانم
2005/08/10

 
...

واقعاً چند درصد زندگی بدون تخيلات ما ارزش داره.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8