مطقییر                  

لخت میمانم
2005/08/18

 
...

سنجاقکها را تازگی زياد ميبينم
بهشون سلام ميکنم
و اونها هم برايم در هوا بالا و پايين ميروند

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8