مطقییر                  

لخت میمانم
2005/08/23

 
بيگ گمبل

هيچی، همش يه وسوسه بود
وسوسه‌ی شرط بستن روی تمام بشريت
اونا شرط بستن، هر کی آدماش بيشتر بود اون برده
زمانشم شد تا آخر دنيا، اسمشم گذاشتن روز رستاخيز
وسوسه هم شد قانونش فقط وسوسه‌ کنن نه بيشتر
اما در بين هيجان اين شرط بندی همه يه چيزی رو يادشون رفت
اصلا وسوسه اين شرط بندی مال کی بود؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8