مطقییر                  

لخت میمانم
2005/09/05

 
...

بعضی وقتا که نظر ميذارم تو وبلاگای ديگه يه نگاهی هم به نظر بقيه ميندازم، ديگه نميندازم.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8