مطقییر                  

لخت میمانم
2005/09/06

 
...

اين روزها مردم برای خود فحش ميخرند،
خودم چندتا داشتم، دادم به يه بابايی
شايد قرار است ناياب شود

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8