مطقییر                  

لخت میمانم
2005/09/12

 
Saraval

دارم به صابونه نگاه ميکنم به گله چينيه روش
نميتونين حدس بزنين چطوری به دستم رسيده
مگر اينکه خودتونم يکيشو داشته باشين

پ.ن : با توام، هيس، اِهَ

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8