مطقییر                  

لخت میمانم
2005/10/09

 
...

با اکسريت آرا، ته ريش برنده شد
تبريک به تمام نرينه‌های عزيز و گشاد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8