مطقییر                  

لخت میمانم
2005/10/29

 
...

بين آتش و خاک و بخار
در کنار در يای جنوب
شهری بود
که نامش در نقشه‌ها
عسلويه بود

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8