مطقییر                  

لخت میمانم
2005/11/23

 
...

ميدونی،
وقتی از غمام برات نميگم
نه اينکه تو رو محرم خودم نميدونم، نه
برای اينکه نميخوام غم منم بياد روی غمات
اصلا از غم نگفتن، تلخيشُ کم ميکنه
فقط بديش اينه که تا قورتش ندی حرفت نمياد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8