مطقییر                  

لخت میمانم
2005/12/04

 
...

اصلاً ممکن با تمام کنترل‌ها و تجربه‌ها و منم منم‌هات
بفهمی طرف خیلی بهتر از تو داشته کنترل میکرده
یا حتی بدتر از این، تو هم تحت کنترلش بودی
و تو خیلی ریلکس، فقط نمی‌دیدش
شایدم نمیخواستی ببینیش
یک ؟ میاد تو این رفتارت

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8