مطقییر                  

لخت میمانم
2005/12/14

 
از امروز الی آخر

اينجا روزهای هفته برام مفهوم خاصی نداره يعنی از شنبه تا جمعه همه يکی هستند.
بهانه خوبی شد که چند وقتی را با انگولک کردن روزهای هفته بگذرانم.
ديروز تصميم گرفتم که از اين به بعد هر صبح، اگر از خواب بيدار شدم.
آن روز را به اسم اولين چيزی که به ذهنم رسيد بنامم.
امروز «جيش» نام گرفت، چون صبح آب نداشتيم.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8