مطقییر                  

لخت میمانم
2005/12/15

 
...

اينجا يا بايد بدی يا هميشه بايد بگيری
راستی آدمها مهم نيستند رابطه‌های آنها مهم است

منحرفهای عزيز هر چه دوست دارند بينديشند که آزادی بيداد ميکنه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8