مطقییر                  

لخت میمانم
2005/12/25

 
...

در زندگی لحظه‌هايی هست که
احترام و ترس جاشون با هم عوض ميشه
گاهی هم محبت شايد دستی داشته باشد
که ناظر بی‌ طرف را گيج ويج وکوله

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8