مطقییر                  

لخت میمانم
2006/01/08

 
...

من در همینجا اعلام میکنم تا الان فقط ریدم با این عقایدم در مورد زندگی

امضا مطقییر

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8