مطقییر                  

لخت میمانم
2006/01/04

 
...حالا

But، سالهاست که اين گرگ با گله آشناست.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8