مطقییر                  

لخت میمانم
2006/01/19

 
...

به تازگی
شب‌ها عاشق ميشوم و
صبح‌ها فارق

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8