مطقییر                  

لخت میمانم
2006/01/21

 
تعطيل است

از لطفی که تا امروز به من و نوشته‌هايم داشتيد ممنونم
برای همگی آرزوی موفقيت دارم
دست پاکی‌ها به همراهتان

پايان

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8