مطقییر                  

لخت میمانم
2006/03/07

 
...

دلم ميخواد مثل سگی که استخوانش را ازش گرفتن، زوزه بکشم
انگيزم خيلی‌ قويه‌ها

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8