مطقییر                  

لخت میمانم
2006/03/30

 
...

ميدونی دخترک،
روی يک اخلاق خوب تا آخر عمر ميتوانی حساب کنی
ولی فکر ميکنی روی يک قيافه خوب تا چند سال ميتونی حساب کنی؟

پ.ن: درکش کامل شد در ۰۹/۰۱/۱۳۸۵

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8