مطقییر                  

لخت میمانم
2006/03/24

 
...

به ياد کسانی که خوشبختی را نشناختند
به يادشان تا آخر عمر ياد ميگيريم
و نيک می‌انديشيم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8