مطقییر                  

لخت میمانم
2006/03/29

 
...

یک روز صبح بلند میشی و میبینی یک هفته‌ست که بهش فکر نکردی. فقط یک چیز میترسونتم که این صبح بخواد تکرار بشه.

پ.ن: انشاالله که گربه‌س

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8