مطقییر                  

لخت میمانم
2006/03/30

 
...

يادمان باشد،
اگر خاطرمان تنها ماند،
طلب عشق ز هر بی‌سر و پايی نکنيم

پ.ن: درک شده در ۲۶/02/۱۳۸۴

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8