مطقییر                  

لخت میمانم
2006/04/07

 
...

دارم فکر میکنم به این «توجیه»
میدونم آرامش بخشه،
میدونم مؤثره برای آسیب ندیدن از رفتار بقیه
ولی اینم میدونم، هر آرام بخشی عوارض جانبی داره
من فکر میکنم توجیه در خیلی از موارد
حقیقت رو جور دیگه‌ای نشون میده
که خوب تصمیم گیری با حقیقت دستکاری شده...
میخوام توجیه نکنم فقط حقیقت لخت رو ببینم
و آره، در بسیاری از موارد ناراحت بشم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8