مطقییر                  

لخت میمانم
2006/04/07

 
...

نه،
من میفهمم این کار یعنی چی
من پا نمیذارم وسط زندگی یک نفر دیگه
شاید همه، همیشه وسط یکی از این زندگی‌ها باشن
ولی من مطمئنم که اینکارو نمیکنم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8