مطقییر                  

لخت میمانم
2006/04/20

 
...

از کنار چاله‌های آب که میگذشتم
به خزه‌ها نگاه میکردم
سبزیشان تهدید آمیزی بود
فردا، پس فرداست که شبیه همین چاله‌ها شود
ذهنم را میگویم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8