مطقییر                  

لخت میمانم
2006/04/22

 
میدونی،
مثل اون بازی کلاف سر در گم میمونه
فقط باید ... درست، برسه به ... درست.

پ.ن:کلمات را خیلی راحت انتخاب کن

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8