مطقییر                  

لخت میمانم
2006/05/13

 
Perfect

همه چیز را صحیح کردیم
هیچ اشتباهی با بودن من نداشتیم
فراموش کردم که تو به بودن در اشتباهاتم هم نیاز داری
و این خود بزرگترین و اولین و آخرین اشتباهم، با تو بود.

پ.ن: صد البته که هزاران اشتباه کردیم و ندیدیم؛ قدرت توجیه را دست کم گرفتم.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8