مطقییر                  

لخت میمانم
2006/06/12

 
...

راستش، ادعای راست گوییت نگرانم کرد
و هر یک از دروغهایت آسوده‌تر

تعریفهای جدید، همیشه برایم جذاب بوده
به همان اندازه‌ی کنکاش در شخصیت انسانها

پ.ن: ای انسانها، دوستتان دارم بخاطر تمام سرگرمی‌هایی که برایم فراهم می‌کنید.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8