مطقییر                  

لخت میمانم
2006/06/14

 
...

مثل گربه‌های ولگردِ شهر
سطل آشغالها را زیر و رو میکنم
به امید پیدا کردن تکه کاغذهایی پاره پاره
که رویشان، داستانهای عشقیم را خط خطی کرده بودم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8