مطقییر                  

لخت میمانم
2006/06/24

 
...

میدونی
باید یاد بگیری سطح توقع تو ازشون بیاری پایین
فایدش اینکه حداقل دیگه اینجوری شگفت زده نمیشی از رفتارشون؛
میدونم میفهمی، فقط هنوز دلت داره یه چیز دیگه میگه
بشاش به دلت

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8