مطقییر                  

لخت میمانم
2006/06/25

 
...

راست‌ممد برام پیغام داده که...
چون رکردشُ شکستم.
یک متر و هشتاد و یک سانت
میدونی، اون یک سانت آخرشو مدیون توام
خب حالا دیگه برو، چون درد میکنه، میخوام تو تنهاییم ناله کنم.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8