مطقییر                  

لخت میمانم
2006/07/01

 
...

نمیدانم چقدر بچه‌ها را میشناسی
میدانی آنها با بازی کردن تجربه میکنند
ولشان کن بگذار بازی کنند
گیریم چهار تا دل هم شکستند، طوری نیست که.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8