مطقییر                  

لخت میمانم
2006/07/02

 
...

آدمهای خاص، عقاید خاصی دارن
همینطور دیوانه‌ها

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8