مطقییر                  

لخت میمانم
2006/07/11

 
...

وقتی ندونی که داری اشتباه میکنی
کارت خیــــــلی سخت میشه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8