مطقییر                  

لخت میمانم
2006/07/18

 
...

اگه بگم از این سوسیس گنده‌ها میخوام بهم میخندی؟
نه، فقط ممکنه بهش حسودیم بشه.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8