مطقییر                  

لخت میمانم
2006/07/31

 
...

در یک رابطه از هر نوعی که می‌خواد باشه؛
میشه خیلی قسمتهای کثافت پیدا کرد،
ولی درصد این کثافتهاست که مهمه.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8