مطقییر                  

لخت میمانم
2006/07/12

 
...

وقتی اشتباهت رو قبول نکنی
یا حتی شک هم نکنی
باز هم کارت سخت تر و سخت تر میشه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8