مطقییر                  

لخت میمانم
2006/07/15

 
...

هنوزم اونجاس
ته کمدم قایم شده
بعضی شبا که همه جا ساکته
گوشه درُ باز میکنه و سرشُ میاره بیرون
و با همون صدای همیشگی میگه « میخوای بیای این تو پیش من »
و همون جواب همیشگی « نوچ »
انگار ذهنم به بودنش معتاد شده

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8