مطقییر                  

لخت میمانم
2006/07/17

 
...

خوشم می‌آید
از آدمهایی که به خاطری، میجنگند
متنفرم
از آدمهایی که فقط میجنگند

پ.ن: احمقها شبها از خستگی خوابشان میبرد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8