مطقییر                  

لخت میمانم
2006/07/23

 
...

و خدا روده‌ی راست را آفرید
که در شکم تو یافت می نشود

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8