مطقییر                  

لخت میمانم
2006/07/29

 
...

آغوشت گرم است، پس چرا آرامشم نمی‌آید.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8