مطقییر                  

لخت میمانم
2006/08/06

 
...

می‌خواهم یک چیز را اعتراف کنم؛ با تمام شناختی که از تو دارم
هنوز هم نمیدانم، پشت آن چشمان سیاه چه میگذرد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8