مطقییر                  

لخت میمانم
2006/08/12

 
هر کسی دسته گلی در آب دارد
یکی هـم نـی‌نـی در شکـم دارد

تقدیم به دوست

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8