مطقییر                  

لخت میمانم
2006/08/15

 
یک روز بد

وقتی ناراحت میشم هی میخورم
انگار امروز بیش از حد خوردم
الان احساس میکنم معدم داره قلبمُ انگشت میکنه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8