مطقییر                  

لخت میمانم
2006/08/24

 
...

در زندگانی پتانسیل‌ها نقشهای مهمی بازی می‌کنند
ولی انگار نه در زندگی من، شدیداً بی انگیزه‌ام
فکر میکردم پتانسیل باشی، ولی افسوس

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8