مطقییر                  

لخت میمانم
2006/08/25

 
...

عاشق کسی خواهم شد، که فداکاریهایش را معامله‌ای در پس کوچه‌های زندگی نمی‌داند.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8