مطقییر                  

لخت میمانم
2006/09/12

 
...

دلم آرامش میخواد
دلم یه بغل گرم و عاشق میخواد
دلم میخواد توی اون بغل فقط من باشم و عشقم
دلم میخواد مال خودم باشم
دلم سکوت میخواد،

واقعاً چیزه زیادی میخوام؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8